Zakres działania

Nasze usługi

Realizacja inwestycji budowlanych wiąże się z licznymi formalnościami wymagającymi wiedzy z różnych dziedzin prawa, takich jak prawo budowlane, administracyjne czy cywilne. Często konieczna jest pomoc doświadczonych prawników. Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa budowlanego, włącznie z postępowaniem administracyjnym.

Nasze usługi są skierowane do podmiotów gospodarczych i uczestników procesów inwestycyjnych w budownictwie, w tym inwestorów, wykonawców, podwykonawców, deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, osób odpowiedzialnych za techniczne aspekty budownictwa, a także firm transportowych i spedycyjnych.

Spory sądowe

Pozwolenia i decyzje administracyjne

Opinie prawne

Audyty nieruchomości

Porady prawne

Obsługa prawna

Reprezentujemy inwestorów, wykonawców i podwykonawców w dochodzeniu należności pieniężnych z umów o roboty budowlane. Dodatkowo, zastępujemy naszych klientów w postępowaniach dotyczących gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych. Obsługujemy również klientów indywidualnych, którym w ramach naszej Kancelarii zawsze asystuje specjalista prawa budowlanego. Są to osoby fizyczne, które najczęściej reprezentujemy w sporach sądowych z deweloperami.

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej jest możliwe tylko po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, w tym kluczowego pozwolenia na budowę. Znajomość przepisów prawnych i spełnienie wszystkich wymogów formalnych może być jednak skomplikowane i czasochłonne. Nasza Kancelaria zapewnia, że ten proces przebiegnie sprawniej.
Doświadczony radca prawny doradzi, jakie decyzje są niezbędne, pomoże w prawidłowym sporządzaniu wniosków oraz sprawdzi poprawność wydania pozwolenia na budowę i innych dokumentów. Nasze usługi obejmują również reprezentację w postępowaniach spornych. W przypadku odmowy udzielenia pozwolenia na budowę, bądź jego zaskarżenia, przygotowujemy odwołania od decyzji i reprezentujemy Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami. Profesjonalna pomoc prawnika w tych sytuacjach pozwala uniknąć błędów i oszczędza czas.
Skutecznie wspieramy naszych Klientów w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego kraju.

Sporządzamy opinie prawne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców. Nasze opinie, przygotowane przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie budowlanym, obejmują szeroki zakres aspektów związanych z prawem budowlanym. Skupiamy się również na kwestiach dotyczących umów o roboty budowlane, analizując możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych w przypadku wad robót budowlanych.
Nasz prawnik wyjaśni wszelkie niejasności związane z zastosowaniem prawa budowlanego, cywilnego oraz gospodarczego. Oferujemy również opinie na temat realizacji uprawnień wynikających z rękojmi oraz innych aspektów sporów z deweloperami. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują wszechstronne i precyzyjne doradztwo prawne.

Przeprowadzamy szczegółowe badania prawne nieruchomości, skupiając się na analizie ich stanu prawnego. W razie konieczności zajmujemy się także regulacją tego stanu. Nasz zespół prawników wykonuje audyt prawny, którego głównym celem jest informowanie o potencjalnych ryzykach związanych z wszelkimi czynnościami rozporządzającymi nieruchomością.

Oferujemy indywidualne porady prawne dotyczące cywilnych aspektów procesu budowlanego oraz realizacji umowy o roboty budowlane. Udzielamy również osobistych konsultacji w sporach z deweloperami, szczególnie w zakresie wykonywania przez właścicieli lokali uprawnień wynikających z wad robót budowlanych.

Podstawą każdej inwestycji budowlanej jest umowa o roboty budowlane, zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Jej odpowiednie skonstruowanie jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia, dlatego warto zlecić przygotowanie tej umowy wyspecjalizowanym prawnikom. Umowa taka musi precyzyjnie określać zakres prac i terminy realizacji, jednocześnie zabezpieczając interesy obu stron.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe doradztwo w tym obszarze, w tym między innymi:

  • przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów niezbędnych dla realizacji inwestycji,
  • wsparcie w negocjacjach warunków umów,
  • reprezentację klienta w sporach sądowych dotyczących nienależytego wykonania lub niewykonania prac objętych umową.