Jak sprawdzić czy dom nie jest samowolą budowlaną

samowola-budowlana-domu

Samowola budowlana może stanowić poważny problem prawny i finansowy dla właścicieli nieruchomości. W Polsce każda budowa, przebudowa czy rozbiórka wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia na budowę. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować stwierdzeniem samowoli budowlanej przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego oraz nałożeniem konieczności legalizacji lub rozbiórki obiektu. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że tylko w I poł. 2021 roku zalegalizowano aż 354 samowoli budowlanych (1 dziennie), w tym najwięcej jednak było budynków jednorodzinnych! Jak więc sprawdzić, czy do mnie jest samowolą budowlaną? Koniecznie przeczytajcie.

Samowola budowlana, jak ją sprawdzić?

Dokumentacja budowlana. Pierwszym krokiem powinno być zbadanie dokumentacji dotyczącej budowy nieruchomości. W Polsce dokumentacja budowlana powinna obejmować m.in. pozwolenie na budowę, projekty budowlane, protokoły odbioru oraz ewentualne decyzje o warunkach zabudowy. Te dokumenty winny być przechowywane przez właściciela nieruchomości i ewentualnie przekazane do wglądu, w przypadku sprzedaży budynku.

Kontakt z urzędem miasta lub gminy. Jeżeli mamy wątpliwości co do legalności budowy domu, warto skontaktować się z miejscowym urzędem miasta lub gminy. Możemy poprosić o udostępnienie dokumentacji związanej z naszą nieruchomością, w tym wszelkich wydanych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Sprawdzenie nieruchomości przez adwokata. W celu dokładnej weryfikacji legalności budowy możemy skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym lub nieruchomości. Adwokat może przeprowadzić szczegółową analizę dokumentacji oraz sprawdzić, czy wszystkie wymagania prawne zostały spełnione. Jest to rozwiązanie kompleksowe, które pozwoli nam oszczędzić czas niezbędny przy weryfikacji wszelkich formalności.

Sprawdźmy, czy nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Niektóre przypadki samowoli budowlanej wynikają z budowy, która nie zgadza się z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Upewnijmy się, że planowanie przestrzenne nie narusza przepisów obowiązujących w danej lokalizacji.

Zbadanie historii nieruchomości. Czasami informacje na temat legalności budowy można uzyskać przez przejrzenie historii nieruchomości w miejscowych urzędach lub archiwach. Może to ujawnić zmiany, które były dokonywane na przestrzeni lat i czy były one zgodne z wymaganiami prawnymi.

Sprawdzanie legalności budowy danej nieruchomości, szczególnie przed jej zakupem, może pomóc uniknąć problemów związanych z samowolą budowlaną. Jeżeli mamy wątpliwości lub potrzebujemy pomocy w interpretacji dokumentów budowlanych, zawsze warto skonsultować się z ekspertem prawnym. Pamiętajmy też, że ignorowanie problemu samowoli budowlanej może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych w przyszłości.