Samowola budowlana przedawnienie, czyli czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? 

Hamburg, Germany - May 28, 2017: Top shape of Elbphilharmonie with white windows and some white clouds in sky, Hamburg, Germany.

„Przedawnienie samowoli budowlanej” takie oto hasło wpisujemy coraz częściej w Google, szczególnie wówczas, gdy obawiamy się kar za postawienie obiektu, bez odpowiedniego zezwolenia. Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu, a jeżeli tak to po ilu latach? Na te i podobne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule. 

Samowola budowlana jest przestępstwem 

Zanim zdecydujemy się postawić jakikolwiek obiekt budowlany, warto sprawdzić, czy wymaga on zgłoszenia lub pozwolenia na budowlę. Decydując się na samowolę budowlaną możemy narazić siebie i ew. swoich najbliższych na dotkliwe kary, głównie finansowe, których niejednokrotnie bardzo trudno uniknąć. Niekiedy tylko adwokat od prawa budowlanego często jest w stanie nam pomów, ale i to nie zawsze! Zgodnie bowiem z artykułem 90 Prawa budowlanego, samowola budowlana jest przestępstwem, które jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności do lat 2. W związku z powyższym, pojawia się pytanie, czy jako przestępstwo, ulega ona przedawnieniu, czy też należy liczyć się z jej konsekwencjami?

Czy samowola budowlana przedawnia się?

I tutaj pojawia się pewien problem. Bo należy wyjaśnić kilka kwestii z nią związanych. Wiele osób może przeczytać, że w związku z tym, że samowola budowlana jest przestępstwem, to zgodnie z art. 101 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). powinna ulec przedawnieniu po upływie 5 lat od jej popełnienia. Niestety przepis ten dotyczy tylko niektórych obiektów. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 2022 roku, samowola budowlana nie przedawnia się. Oznacza to ni mniej ni więcej, że możemy ponieść karę za jej wykonanie nawet po kilkunastu latach. My o tym zapomnimy, a urzędnicy już nie. Obiekty, które zostały wybudowane jeszcze kilkanaście lat temu powinny przejść procedurę legalizacji samowoli budowlanej. Przed wprowadzeniem zmian, tj. 2022 rokiem, ulegała ona przedawnieniu po 5 latach od momentu, w którym się jej dopuściliśmy, lecz tylko w przypadku gdy nie rozpoczęło się postępowanie z wniosku organu nadzoru budowlanego. Instytucję zbliżoną do przedawnienia przewidywał bowiem art. 49 Prawa Budowlanego, obecnie zmieniony i obowiązujący do dnia 11 lipca 2003, zgodnie z którym: „nie można nakazać rozbiórki, o której mowa w art. 48, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy obiektu budowlanego lub jego części, a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. 

Przedawnienie samowoli budowlanej z pomocą adwokata

Jeżeli dopuściliśmy się przeprowadzenia samowoli budowlanej, warto zasięgnąć opinii doświadczonego adwokata od prawa budowlanego. Dzieje się tak dlatego, że zawiłość przepisów, plus fakt, że każda sprawa tego typu jest inna, często wymaga osobnej interpretacji i innego podejścia. 

Adwokat od prawa budowlanego podpowie nam, co możemy zrobić w danej sytuacji. Czy konieczna jest legalizacja samowoli budowlanej, lub też jak można ustrzec się przed ew. rozbiórką obiektu.