Obliczanie kary za samowolę budowlaną

samowola-budowlana-kary

Samowola budowlana to pojęcie, które bardzo często wpisujemy w Google, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje na ten temat. Najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy zostaniemy na niej przyłapani i chcemy uniknąć kar, które mogą być bardzo dotkliwe dla naszego portfela. Nierzadko również wiążą się z koniecznością rozbiórki danego obiektu budowlanego. W związku z powyższym pojawia się pytanie, jak wygląda obliczanie kary za samowolę budowlaną? 

Na forach internetowych pojawiają się liczne pytania związane z tym, jak obliczyć karę za samowolę budowlaną samemu? Czy możemy w przybliżeniu ją określić?

Pamiętaj, samowola budowlana nie ulega przedawnieniu?

I tutaj pojawia się pewien problem dla osób, które dokonały samowoli budowlanej. Zgodnie bowiem z art. 103 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wszelka samowola budowlana wykonana sprzed 1990 rokiem, a nawet nieco wcześniej, podlega legalizacji na postawie przepisów z dnia 24 października 1974 roku. W żadnym jednak wypadku nie ulega ona przedawnieniu. 

Jak obliczyć karę za samowolę budowlaną?

I tutaj warto wspomnieć, że wiele osób jeszcze na etapie projektowym kalkuluje, czy opłaca im się dokonać samowoli budowlanej i ew. z jakimi kosztami będzie się ona wiązać, jeżeli już ich złapią. I jeżeli w przypadku osób indywidualnych, zazwyczaj może nam się udać uniknąć kary, szczególnie gdy np. zdecydowaliśmy się na samowolę budowlaną w postaci garażu, tak już przedsiębiorcy mają się czego obawiać, ponieważ w ich przypadku częściej dochodzi do sytuacji, gdy otrzymują oni jednoczesny nakaz rozbiórki. 

Czy obliczanie kary za samowolę budowlaną jest trudne? Odpowiedź brzmi Nie. Przepisy Prawa Budowlanego dokładnie określają sposób jej obliczania. I tak, zgodnie z art. 49 ust. 2. Prawa budowlanego, do opłaty legalizacyjnej stosuje się także odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Kara stanowi w tym przypadku iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Należy zaznaczyć, że stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

Tak więc obliczanie wysokości kary za samowolę budowlaną nie jest trudne, acz czasami lepiej zastanowić się nad tym, czy nie rozpocząć procesu legalizacji, ponieważ tak jak wspomniano powyżej, nie ulega ona przedawnieniu. W związku z powyższym właściwy organ kontrolny, może wszcząć postępowanie w dowolnym czasie, nawet po kilkunastu latach. Przedawnieniu będzie tylko podlegała odpowiedzialność karna, która jest określona w przepisach prawa budowlanego.

Adwokat od prawa budowlanego podpowie nam, co możemy zrobić w danej sytuacji. Czy konieczna jest legalizacja samowoli budowlanej, lub też jak można ustrzec się przed ew. rozbiórką obiektu. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania, dotyczące wysokości kar za samowolę budowlaną.